ارتباط با ما – پیام مورد نظر خود را ارسال نمایید

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 آدرس:کابل ، دهمزنگ، کوچه سینما بریکوت،جوار لیله تابش

 نمبر تماس:0797019943

 ساعات کاری:8 صبح الی 5 دیگر

 ایمیل: info@maktabkhana.com