ما آموزش را به خانه هایتان می آوریم.

تیم ما

سید عباس مجاهد

Founder & CEO

ظاهر محقق

CTO

فاطمه هاشمی

Lead Developer

سید محمد مجاهد

Marketing

شما هم میتوانید یکی از حامیان ما باشید.

گیگا آی سی تی

مرکز خدمات تکنالوژی ، مشاوره ، اجرا سیستم های مبتنی بر آموزش.

ویرا

کانون نخبگان

لیسه عالی موج دانش

موج دانش؛ مکتب خلاقیت و شکوفایی.

شما

مهر و محبت

12,458+

تعداد مضامین

1,796+

تعداد بازدید

1,000+

تعداد لایک

1,500+

تعداد آموزش